UFABET NEWS : เรือพายส่งอุปกรณ์ป้องโควิด-19 ให้นักกีฬาชายแดนใต้

ข่าวกีฬา UFABET : สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เร่งมอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดและหน้ากากอนามัย ให้นักกีฬาเรือพายที่ขาดแคลนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกำชับนักกีฬาทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และต้องปฏิบัติตามนโยบาย UFABET รัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการป้องกันไวรัสโควิด-19

โดย นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เปิดเผย UFABET ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้ พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย UFA จึงได้มอบหมายให้ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกชมรม นักกีฬาเรือพายทางภาคใต้อย่างเร่งด่วน โดยในเบื้องต้นได้ดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดและหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันตนเอง ให้พื้นที่เร่งด่วน 3 จังหวัดชายแดน ที่มีความรุนแรงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสมรณะ

UFABET

สำหรับการแจกจ่ายอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดและป้องกันตนเอง ได้มอบหมายให้ โค้ช มูฮัมมัดฮาฟิซ มาแด ผู้ดูแลทีมเรือพาย UFABET ชมรมเรือพายโรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดนราธิวาส ได้นำไปแจกจ่ายให้กับนักกีฬา betufa นักกีฬาเยาวชน 50 คน ในความดูแล โดยเลือกให้ความช่วยเหลือนักกีฬาเยาวชนที่ขาดแคลนและไม่มีผู้ปกครองก่อนในเบื้องต้น และจะขยายความช่วยเหลือไปยังนักกีฬาส่วนอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ พลเรือเอก ชัยณรงค์ ยังกำชับถึงนักกีฬาเรือพาย ทุกคน ให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นตัวอย่างให้กับชุมชน ปฏิบัติตนตามคำแนะนำและนโยบายของทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง การเข้าร่วมชุมนุม หมั่นล้างมือและทำความสะอาด เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อที่แพร่กระจายอยู่ ณ ปัจจุบัน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *